ARDROX 1820 (ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อ Covid-19)
เป็นน้ำยาเกรดสูงสุดจากเยอรมัน (ARDROX-1820 Chemetall)

สำหรับการพ่นฆ่าเชื้อกำจัดแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ในบ้านหรืออาคาร

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับโดยบริษัทผู้สร้างเครื่องบิน(Airbus Boeing)ให้ใช้ในส่วนของการฆ่าโรค(Dinfectants)ในห้องผู้โดยสาร,ห้องนักบิน,ห้องน้ำบนเครื่องบินและหน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์(NEA.)ได้รับรองสารออกฤทธิ์ที่สามารถต่อต้าน,ยับยั้งเชื้อไวรัสcorona(COVID-19)ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการใช้อย่างแพร่หลาย เช่นรณรงค์ให้รถสาธารณะเช่นแท็กซี่ใช้ฉีดเช็ดฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสรวมไปถึงสนามบินChangiของประเทศสิงคโปร์

มีความเข้มข้นสูง เหมาะสมในการพ่นทาความสะอาดฆ่าเชื้อ
(สามารถใช้ฉีดและเช็ดทาความสะอาดยับยั้งเชื้อใน 10 นาที)

สามารถใช้ฉีดพ่นได้เลยไม่ต้องผสมน้ำ

สามารถพ่นทำความสะอาดในออฟฟิศ คลีนิค หรือ รพ. ฆ่าเชื้อได้ทุกที่เพื่อความปลอดภัย สามารถใช้แบบฟ็อกกี้

พกพาสะดวกสำหรับใช้งานในรถยนต์ หรือ รถขนส่ง ไม่มีสารคกค้าง ไม่เป็นอันตราย

* สามารถ ขอเอกสาร รับรอง ความปลอดภัยที่ ฝ่ายขาย*

5 ขั้นตอนในการดำเนินการอบพ่นฆ่าเชื้อ

1.อพยพคนและสัตว์เลี้ยง ออกจากบริเวณ และ เก็บอาหารให้มิดชิด

2.ปิดคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดระบบระบายอากาศก่อนจะพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ

3.พนักงานจะทำการฆ่าเชื้อโรคในอากาศจะใช้วิธีการพ่นละอองฝอย

4.พนักงานจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวรอบอาคาร

5.จะต้องปิดบริเวณที่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างน้อย 1 -3 ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดพื้นที่เพื่อระบายอากาศ

สอบถามบริการ
สนใจติดต่อสอบถาม
095-207-0100 หรือ 099-287-0738