เซลลูลอยด์,ริจิ
พลาสติก
พลาสติกใสห่อของ
ม่านห้องเย็น
ริจิแผ่น
สแลน
สนใจติดต่อสอบถาม
095-207-0100 หรือ 099-287-0738